In deze digitale begroting vind je terug hoe het geld binnen de gemeente Almere wordt verdeeld. De gemeentelijke begroting is opgedeeld in negen programma’s. In elk programma leggen we eerst uit wat de ambities en bestuurlijke speerpunten zijn, en welke financiële mutaties in deze begroting zijn doorgevoerd. Daarnaast geven we per onderdeel van het programma weer welke activiteiten de gemeente uitvoert, hoeveel geld hiervoor beschikbaar is en hoe beïnvloedbaar de budgetten zijn. Tot slot wordt per programma inzicht gegeven in de verbonden partijen, de indicatoren en eventuele financiële risico's.

Voorafgaand aan de programma’s is een algemene inleiding opgenomen. In de paragrafen wordt integraal inzicht gegeven in een aantal thema’s die dwars door de programma’s lopen. Tot slot zijn een aantal bijlagen met aanvullende (detail-)informatie opgenomen.

  • In de bestuurlijke en financiële inleiding wordt op hoofdlijnen het (financiële) beeld van deze begroting geschetst.

  • De begroting bestaat uit negen programma's, waarover alle activiteiten en de bijbehorende financieel middelen verdeeld zijn.

  • Gemeenten moeten ook paragrafen opnemen in de begroting, naast de programma's. In een paragraaf staat belangrijke informatie voor raadsleden, waardoor zij inzicht krijgen in bijvoorbeeld de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's.

  • Voor deze raadsperiode zijn acht opgaven benoemd die uitgevoerd moeten worden. Deze opgaven zijn niet in één portefeuille te vatten, zijn complex, bevatten meerdere (gemeentelijke) disciplines en vragen om een andere bestuurlijke en organisatorische sturing, waarbij collegiale inzet noodzakelijk is.

Inkomsten € 974.772

Uitgaven € 974.772

Bedragen x € 1.000

Inkomsten

€ 7.416

Uitgaven

€ 27.489

Inkomsten

€ 100.720

Uitgaven

€ 151.240

Inkomsten

€ 195.769

Uitgaven

€ 204.481

Inkomsten

€ 8.685

Uitgaven

€ 214.978

Inkomsten

€ 95.725

Uitgaven

€ 143.837

Inkomsten

€ 29.525

Uitgaven

€ 87.852

Inkomsten

€ 605

Uitgaven

€ 20.450

Inkomsten

€ 1.856

Uitgaven

€ 68.846

Inkomsten

€ 534.471

Uitgaven

€ 55.599