Opgaven

De opgaven uit het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere 2018-2022’ vormen de bestuurlijke leidraad voor de komende jaren. Deze worden hieronder toegelicht.

ga terug