Opgaven

Floriade

Mensen maken de stad en het kan in Almere! Samen zijn wij terecht trots op onze mooie stad. Het Floriade evenement laat de sterke kanten van Almere zien: het prachtige groene en blauwe karakter van de stad en de innovaties die hier mogelijk zijn. Almere is in het verleden gebouwd door pioniers en het past goed om Almere nóg meer op de kaart te zetten door na te denken over de toekomst. Een toekomst waarin 70% van de wereldbevolking in 2050 in de stad woont. Hoe zorgen wij dat dit gezond kan, in een groene omgeving, met een schone lucht, gebruikmakend van duurzame materialen en met zo min mogelijk afvalproductie? Dat laten wij zien tijdens de Floriade wereldexpositie, met een bomen-bibliotheek die past bij het groene eiland waar wij het "oerbos" in stand laten en alle bomen van A tot Z aan toe voegen. Iedere kavel heeft een groene omlijsting van 4 meter breed en daarbinnen bouwen wij, omdat er ook nog zoveel Almeerders op zoek zijn naar een woning. Het levert een fraaie wijk op waarmee wij het hart van de stad versterken. Via deze wijk en haar bruggen worden Almere Stad en Almere Haven beter met elkaar verbonden. Wij versnellen duurzame ontwikkeling in de praktijk en werken aan kennisverspreiding met de Flevocampus. De Floriade draagt bij aan de levendigheid en biedt kansen voor ondernemers. De Floriade is een project dat zeker de komende jaren continue in beweging is en waar de hele stad een mening over heeft. Steeds meer zullen wij ook zichtbaar kunnen maken wat wij aan het doen zijn. De contouren van het Floriadeterrein zijn steeds zichtbaarder: het grid, het arboretum en de infrastructuur.

Het jaar 2020 zal vooral in het teken staan van de vele fysieke werkzaamheden. Delen van het Floriadeterrein worden verder bouwrijp gemaakt, kabels en leidingen worden gelegd en de hoogbouw op de hoek bij Utopia en bij het centrale plein zal van start gaan en de brug van het Rondje Weerwater wordt aangelegd. Tot slot worden de volgende lagen van het arboretum aangeplant.