Opgaven

Gezond in Almere

Het programma “Gezond in Almere” omvat drie ambities. In 2020 gaan we de ketenaanpak Gezond Gewicht verder versterken met de centrale zorgverlenersrol bij de JGZ als coördinator van de individuele aanpak gezond gewicht. Als eerste richten we ons op de leeftijdsgroep 0 t/m 12 jaar. Naast de pijler Gezond Gewicht levert ook inzet op de tweede pijler Gezonde Scholen een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl voor kinderen. Daarnaast willen we de mentale weerbaarheid van jongeren en ouderen vergroten. Het hebben van en werken aan sociale netwerken is essentieel voor het welbevinden van jong en oud. Soms is een zetje nodig om mensen aan te moedigen hier zelf stappen in te nemen. We weten dat jongeren niet altijd voldoende contacten hebben om zich happy te voelen; daarom willen we met jongeren onderzoeken hoe we hen kunnen steunen om een steviger netwerk te ontwikkelen. Voor ouderen leggen we hierbij de verbinding met de opgave “Goud in Almere”. Als derde zetten we ons in voor een rookvrij generatie: dat is het ideaal voor de toekomst. De beste remedie is voorkomen dat jongeren ooit gaan roken. In 2020 willen we het aantal plekken in de openbare ruimte, waar niet-roken de norm is, daarom vergroten.    
Belangrijk in het realiseren van onze ambities is dat meer partners, ook uit het bedrijfsleven, zich aansluiten bij de netwerksamenwerking en netwerkregie gebruiken om deze maatschappelijke effecten te realiseren.