Financiële inleiding

Grondexploitatie

De paragraaf grondbeleid geeft uitleg over de financiële positie van het grondbedrijf. Uit de paragraaf blijkt dat er nog vrije ruimte is in de algemene reserve van het grondbedrijf van € 11,4 miljoen. Bij de jaarrekening 2019 wordt de definitieve vrije ruimte per 31 december 2019 bepaald. Deze ruimte komt dan beschikbaar. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dit in eerste instantie wordt ingezet om € 10 miljoen te sparen (zie hierboven).

Mocht er daarna nog geld overblijven, dan komt die beschikbaar voor:

  • het inlopen van de achterstand op het beheer en onderhoud door het inzetten van € 2 miljoen in 2021;
  • het vormen van een reserve voor stadsvernieuwing en bedrijventerreinen door het inzetten van 20% van de winstafdracht van het grondbedrijf.

Los hiervan staat het realiseren van 200 tot 700 extra betaalbare woningen vanuit de segmenteringsbuffer. Van deze buffer is inmiddels € 3 miljoen ingezet ter dekking van het amendement 'addendum ontwikkelingsplan Almere Hout Noord, Wijk voor initiatieven'.