Financiële inleiding

Vermogenspositie

De gemeenteraad heeft bij de programmarekening 2017 motie RG 262 'meer weerstand in het vermogen deel 2' aangenomen. De motie vraagt het college om bij toekomstige winstafdracht uit de grondexploitatie standaard 50 tot 80% te storten in de algemene reserve. De coalitie heeft afgesproken dat 50% van de winstafdracht van het Grondbedrijf wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De coalitie heeft hierbij een minimum bedrag afgesproken van € 10 miljoen. We sparen door tot er voldoende buffers zijn. In de risicoparagraaf van de Perspectiefnota is aangegeven dat het te sparen bedrag zou moeten oplopen van € 30 miljoen nu naar € 60 miljoen in 2022 (eind van deze raadsperiode).
Door de tegenvallers in het sociaal domein en het gemeentefonds, kunnen we dit jaar € 2 miljoen sparen in plaats van € 10 miljoen. Dit komt doordat het tijd kost om bezuinigingen door te voeren. Pas in 2023 kunnen we € 8 miljoen bezuinigen. We bezuinigen de eerste jaren dus eigenlijk te weinig. Dat verlies dekken we af door de algemene reserve in te zetten.  De ontwikkeling van de reserve algemene dienst ziet er daardoor als volgt uit:

Hierbij moeten we wel aantekenen dat ook het geplande spaarbedrag nog erg onzeker is. Het toekomstige te sparen bedrag hangt af van de werkelijke winstafdracht van onze grondexploitatie. De winstafdracht is daarom dus afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en de grondverkopen.