Bedrijfsvoering

Beleidsdocumenten

Hieronder volgen enkele voor dit programma geldende beleidsstukken:

Een overzicht van alle beleidsstukken is hier te vinden.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 68.846

7,1 %

Baten

€ 1.856

0,2 %

ga terug