Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Risico's

Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:

bedragen x € 1.000

restrisico

kans

risicobedrag

risicobedrag

risico's 

(A)

(B)

(AxB)

JR 2018

operationele risico's

 - Floriade businesscase

22.400

0

13.400

10.500

 - Floriade grondexploitatie

5.200

0

2.200

2.200

 - garantstelling Huisvuilcentrale

37.400

0

0

0

overige risico's

600

1

360

0

vertrouwelijke risico's

444

1

221

287

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 151.240

15,5 %

Baten

€ 100.720

10,3 %

ga terug