Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Wijkontwikkeling

Lasten & baten

Lasten

€ 3.911

2,6 %

Baten

€ 385

0,4 %