Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Vervoer

Lasten & baten

Lasten

€ 16.443

10,9 %

Baten

€ 15.566

15,5 %