Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Beheer en onderhoud

Lasten & baten

Lasten

€ 52.809

34,9 %

Baten

€ 2.551

2,5 %