Floriade

Risico's

Risico's

Onderstaand treft u de belangrijkste risico’s met een financiële impact rondom de Floriade. Voor een nadere toelichting en beheersmaatregelen wordt verwezen naar de Risicoparagraaf.