Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijshuisvesting

Lasten & baten

Lasten

€ 21.651

24,6 %

Baten

€ 3.613

12,2 %