Onderwijs, sport en cultuur

Kunst en Cultuur

Lasten & baten

Lasten

€ 17.717

20,2 %

Baten

€ 5.173

17,5 %