Veiligheid

Veiligheidsbeleid

Lasten & baten

Lasten

€ 2.484

12,1 %

Baten

€ 132

21,8 %