Veiligheid

Risico's

Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:

bedragen x €1.000

restrisico

kans

risicobedrag

risicobedrag

risico's 

(A)

(B)

(AxB)

JR 2018

overige risico's

250

40%

100

0

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 20.450

2,1 %

Baten

€ 605

0,1 %

ga terug