Veiligheid

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 20.450

2,1 %

Baten

€ 605

0,1 %

ga terug