Veiligheid

Veiligheidsregio

Lasten & baten

Lasten

€ 11.657

57,0 %

Baten

€ 107

17,7 %