Bedrijfsvoering

Inkoop en aanbesteding

De ingezette route waarbij we in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid aandacht hebben voor lokale economie, duurzaamheid en SROI is daadwerkelijk van betekenis voor de stad. Op basis van deze uitgangspunten werken we eraan de Almeerse bedrijvigheid te ondersteunen en versterken, blijven we aandacht vragen voor het creëren van arbeidsmogelijkheden en leerwerkplekken en dragen we bij aan duurzaamheid.

Via een evaluatie gaan we onderzoeken wat er de afgelopen tijd concreet gerealiseerd is door de invoering van dit beleid. De uitkomsten hiervan zullen betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het huidige kader.