Bedrijfsvoering

Informatieveiligheid

Als gemeentelijke overheid hebben we een grote verantwoordelijkheid op het gebied van informatieveiligheid. We bezitten immers veel gegevens over de inwoners van Almere en willen hier te allen tijde zorgvuldig mee omgaan. Het belang van aandacht voor informatieveiligheid en privacy is daarom noodzakelijk. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 2018 van toepassing is, vormt het kader over hoe we intern en extern omgaan met persoonsgegevens. Deze wettelijke verplichtingen vragen van ons voortdurende inspanningen om te blijven voldoen aan de gestelde eisen.
Naast de inspanningen die we hier nu voor doen, zoals bewustwordingscampagnes onder medewerkers, kijken we ook vooruit om na te denken welke stappen er nodig zijn voor op de lange termijn. Zo zorgen we ervoor dat iedere medewerker in de organisatie zich bewust is van het feit hoe er omgegaan moet worden met informatie.