Financiën

Reserve mutaties

Lasten & baten

Lasten

€ 51.200

92,1 %

Baten

€ 65.550

12,3 %