Financiën

Risico's

Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:

bedragen x €1.000

restrisico

kans

risicobedrag

risicobedrag

risico's 

(A)

(B)

(AxB)

JR 2018

vertrouwelijke risico's

325

40%

130

840

vervallen

400

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 55.599

5,7 %

Baten

€ 534.471

54,8 %

ga terug