Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Riolering

In 2017 is het waterplan 2017-2022 vastgesteld. Het vigerende beleidsplan ‘stad van het zuiverste water’ is een trendbreuk in het stedelijk waterbeleid. In een samenwerking tussen gemeente en waterschap Zuiderzeeland en andere betrokkenen is een gezamenlijk plan voor de komende jaren opgesteld. Het beschrijft alle stedelijke wateraspecten van riolering tot waterrecreatie.

Almere is gezegend met een royaal en gezond watersysteem. Inwoners waarderen de groene en waterrijke omgeving. Verschillende regionale en mondiale trends hebben invloed op ons waterbeheer. Zo confronteert klimaatverandering ons vaker met extreme neerslag, hitte en droogte. Het waterplan heeft ruimte gecreëerd voor alternatieve riooloplossingen (nieuwe sanitatie) en klimaatadaptatie (opvangen van extreme neerslag). Hierdoor zullen in de toekomst mogelijk nieuwe systemen en andere inrichtingsprincipes van de openbare ruimte hun intrede doen.