Leeswijzer

Inleiding

In het eerste deel van deze begroting wordt in de bestuurlijke inleiding de bestuurlijke hoofdlijn geschetst. In de financiële inleiding wordt de financiële positie van de gemeente en hieraan gerelateerde relevante ontwikkelingen toegelicht. De inleiding wordt afgesloten met een update van de voortgang van de opgaven uit het coalitieakkoord.