Leeswijzer

Paragrafen

Het derde gedeelte van deze begroting bevat de paragrafen. De paragrafen geven op een specifiek aantal onderdelen zoals de Floriade, grondbeleid en Fonds Verstedelijking Almere (FVA) een dwarsdoorsnede door de begroting heen. Doel hiervan is om overzicht en verdieping te geven op deze onderwerpen. De paragraaf Lokale Heffingen schetst een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen. De belastingverordeningen worden gelijktijdig met de begroting separaat vastgesteld. De paragrafen Floriade, FVA en interbestuurlijk toezicht worden op verzoek van de gemeenteraad en de provincie opgesteld. De overige paragrafen zijn wettelijk verplicht.