Fonds Verstedelijking Almere

Programmalijn 4: Versterken: cultuur, recreatie en toerisme

Programmalijn 4: Versterken: cultuur, recreatie en toerisme

Eén van de grote kwaliteiten van de Noordvleugel ten opzichte van andere stedelijke regio’s in Europa is de toegang tot grote groen- en recreatiegebieden. Over tien jaar kent Almere een aantal plekken in en om de stad die de stad zelf én de Noordvleugel aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als recreatiegebied en die het toerisme bevorderen.