Bestuur, inwoners en economie

Bestuursondersteuning

Lasten & baten

Lasten

€ 719

2,6 %

Baten

€ 0

0,0 %