Bestuur, inwoners en economie

Gemeenteraad en ondersteuning

Lasten & baten

Lasten

€ 4.059

14,8 %

Baten

€ 0

0,0 %