Bestuur, inwoners en economie

Bestuur

Lasten & baten

Lasten

€ 3.687

13,4 %

Baten

€ 0

0,0 %