Bestuur, inwoners en economie

Financiën

bedragen x € 1.000

Neutrale bijstellingen

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 27.489

2,8 %

Baten

€ 7.416

0,8 %

ga terug