Bestuur, inwoners en economie

Fonds Verstedelijking Almere

Lasten & baten

Lasten

€ 4.668

17,0 %

Baten

€ 4.668

62,9 %