Bestuur, inwoners en economie

Burgerzaken

Lasten & baten

Lasten

€ 7.186

26,1 %

Baten

€ 2.400

32,4 %