Bestuur, inwoners en economie

Economische ontwikkeling

Lasten & baten

Lasten

€ 5.087

18,5 %

Baten

€ 22

0,3 %