Zorg en welzijn

Maatschappelijke opvang

Lasten & baten

Lasten

€ 66.693

31,0 %

Baten

€ 4.411

50,8 %