Zorg en welzijn

Indicatoren

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 214.978

22,1 %

Baten

€ 8.685

0,9 %

ga terug