Zorg en welzijn

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten & baten

Lasten

€ 32.539

15,1 %

Baten

€ 1.069

12,3 %