Zorg en welzijn

Sociaal domein algemeen

Lasten & baten

Lasten

€ 13.463

6,3 %

Baten

€ 463

5,3 %