Zorg en welzijn

Risico's

Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:

bedragen x €1.000

restrisico

kans

risicobedrag

risicobedrag

risico's 

(A)

(B)

(AxB)

JR 2018

operationele risico's

jeugdhulp zonder verblijf

6.683

40%

2.673

0

ondersteuningsarrangementen Wmo

5.000

40%

2.000

4.800

overige risico's

400

20%

80

0

vervallen

240

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 214.978

22,1 %

Baten

€ 8.685

0,9 %

ga terug