Zorg en welzijn

Welzijn en gezondheid

Lasten & baten

Lasten

€ 24.642

11,5 %

Baten

€ 2.742

31,6 %