Ruimte en wonen

Beleidsdocumenten

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 204.481

21,0 %

Baten

€ 195.769

20,1 %

ga terug