Ruimte en wonen

Oosterwold

Lasten & baten

Lasten

€ 22.894

11,2 %

Baten

€ 22.454

11,5 %