Ruimte en wonen

Commerciële producten

Lasten & baten

Lasten

€ 2.675

1,3 %

Baten

€ 2.586

1,3 %