Ruimte en wonen

Grondexploitatie

Lasten & baten

Lasten

€ 152.795

74,7 %

Baten

€ 152.874

78,1 %