Ruimte en wonen

Risico's

Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:

bedragen x €1.000

restrisico

kans

risicobedrag

risicobedrag

risico's 

(A)

(B)

(AxB)

JR 2018

operationele risico's

wet- en regelgeving ruimte (PAS/Ow/Wkb)

5.000

40%

2.000

0

vertrouwelijke risico's

500

60%

300

300

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 204.481

21,0 %

Baten

€ 195.769

20,1 %

ga terug