Ruimte en wonen

Handhaving bezwaar en wonen

Lasten & baten

Lasten

€ 1.554

0,8 %

Baten

€ 106

0,1 %