Ruimte en wonen

Fonds Verstedelijking Almere

Lasten & baten

Lasten

€ 4.490

2,2 %

Baten

€ 4.448

2,3 %