Ruimte en wonen

Ondersteuning grondbeleid

Lasten & baten

Lasten

€ 1.630

0,8 %

Baten

€ 250

0,1 %