Ruimte en wonen

Ruimtelijke ordening

Lasten & baten

Lasten

€ 4.390

2,1 %

Baten

€ 1.338

0,7 %